Пломба пластикова КПП-3-2022 / Пломба пластиковая КПП-3-2022 Длина стержня 180мм Диаметр стержня 2мм Общая длина пломбы 240мм

0.87

Артикул: 89f69cf3cbd6 Категория:

Описание

Діаметр робочої частини пломби 2 мм
Довжина робочої частини пломби 180 мм
Загальна довжина пломби 240 м

 

0.87 грн
В корзину

Пластикова номерная пломба КПП-3-2022 являється надійним самозамикающимся пристроєм, який предназначений для пломбування любих об’єктів, які мають маленькі пломбувальні отвори.Установка номерної пломби КПП-3-2022. Установка даної номерної пломби проводиться вручну шляхом пропускання гнучкого елемента в отвори об’єкта, який потрібно опечатати, а потім у вхідний отвір замкової частини пломби. Після замикання пломби проводиться його плавне затягування до отримання петлі мінімального розміру.Примітка: затягуйте пломбувальний пристрій таким чином, щоб не перерізати його гнучкий елемент гострими кромками пломбувальних отворів.Після установки пломби проводиться перевірка надійності її замикання спробою вручну перемістити корпус щодо гнучкого елемента в напрямку, зворотному замиканню. При справному стані пломби виключається зворотний хід корпусу щодо гнучкого елемента і металева цанга “затискає” матеріал гнучкого елемента з надійною його фіксацією.Номер пломби заноситься в журнал реєстрації (у разі потреби, до журналу реєстрації також заносяться додаткові відомості про маркування пломби – назва компанії, опис логотипу, розміщеня на пломбі, а також колір пломби).Примітка: у холодну пору року безпосередньо перед установкою пломби на об’єкт, рекомендується зберігати їх (переносити) в умовах, захищених від впливу температур нижче + 10 о С.Перед зняттям пломби необхідно звірити її номер і додаткове маркування із занесеними в журнал реєстрації, візуально переконатися у відсутності слідів її розкриття або механічних ушкоджень (розривів, розрізів) гнучкого елемента або корпусу. При цьому необхідно звернути увагу на пластичність матеріалу, зміну кольору, наявність слідів термічного або хімічного впливу. Зняття пломби проводиться перекушуванням гнучкого елемента за допомогою ножиць будь-якого призначення, включаючи побутові.У разі виявлення слідів розкриття пломби або ознак його руйнування, зняття пломби необхідно проводити комісійно із складанням відповідних актів, згідно Інструкціям П-6 і П-7. Зняті з об’єкта номерні пломби і оформлені документи упаковуються в конверт і направляються на експертне дослідження. Такі ж дії необхідно зробити і в разі виявлення недостачі вантажу (цінностей).____________________________________________________________________________________________Пластиковая номерная пломба КПП-3-2022 является надежным одноразовым самозапирающимся устройством, которое предназначено для пломбирования любых объектов, имеющих небольшой диаметр пломбировочных отвертий.Установка номерной пломбы КПП-3-2022.Установка данной номерной пломбы производится вручную путем пропускания гибкого элемента в отверстия опечатываемого объекта, а затем во входное отверстие замковой части пломбы. После замыкания пломбы производится его плавное затягивание до получения петли минимального размера.Примечание: затягивайте пломбировочное утройство таким образом, чтобы не перерезать его гибкий элемент острыми кромками пломбировочных отверстий. После установки пломбы производится проверка надежности её замыкания попыткой вручную переместить корпус относительно гибкого элемента в направлении, обратном замыканию. При исправном состоянии пломбы исключается обратный ход корпуса относительно гибкого элемента и металлическая цанга “зажимает” материал гибкого элемента с надежной его фиксацией.Номер пломбы заносится в журнал регистрации (в случае необходимости, в журнал регистрации также заносятся дополнительные сведения о маркировке пломбы – название компании, описание логотипа, размещенные на пломбе, а также цвет пломбы).Примечание: в холодное время года непосредственно перед установкой пломбы на объект, рекомендуется хранить их (переносить) в условиях, защищенных от воздействия температур ниже + 10 о С. Перед снятием пломбы необходимо сверить её номер и дополнительную маркировку с занесенными в журнал регистрации, визуально убедиться в отсутствии следов её вскрытия или механических повреждений (разрывов, разрезов) гибкого элемента или корпуса. При этом необходимо обратить внимание на пластичность материала, изменение цвета, наличие следов термического или химического воздействия. Снятие пломбы производится перекусыванием гибкого элемента с помощью ножниц любого назначения, включая бытовые.В случае обнаружения следов вскрытия пломбы или признаков его разрушения, снятие пломбы необходимо производить комиссионно с составлением соответствующих актов, согласно Инструкциям П-6 и П-7. Снятые с объекта номерные пломбы и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимо произвести и в случае обнаружения недостачи груза (ценностей).