Талреп гак-гак М14

73.74

Описание

Размер резьбы – 14 мм
Разрывное усилие – 5,5 т
Рабочая нагрузка – 0,7 т
Длина корпуса – 170 мм 

Длина макс – 360 мм
Длина мин – 240 мм
Ход – 120 мм
Вес – 0,61 кг

Коэффициент прочности 3:1

73.74 грн
В корзину

Відповідає Європейському стандарту DIN 1480Талреп (гак-гак) являє кріпильний елемент за допомогою якого забезпечується натяг сталевих канатів, тросів і кабелів для фіксації різних конструкцій. Талрепи відносяться до такелажного устаткування.Як правило, талрепи виготовляюься в наступних модифікаціях: кільце-кільце кільце – гак гак- гак вилка- вилкаТалреп (гак-гак) складається з корпуса і двох гвинтів з нанесеною різьбою протилежного напрямку. Дані гвинти вкручуються в основу (корпус), в якій є відповідні різьбові отвори. Кінці гвинтів мають форму гака для кріплення різних канатів і тросів.Натяг канатів і тросів забезпечується обертанням гвинтів, що зсуваються до центру.Талреп (гак-гак) широко застосовується в будівельних роботах (будівлі, мости) для фіксації різних конструкцій: щогли, металоконструкції, опори різного типу. Також такелаж застосовується для кріплення габаритних вантажів при забезпеченні їх перевезення морським шляхом, у відкритих залізничних платформах і т.д. При забезпеченні перевезення вкрай важливо забезпечити потрібне натягнення сталевих канатів, що використовуються для кріплення вантажів, що транспортуються. Крім того, талреп використовують для вирішення дрібних побутових завдань: натяг струн для гардин або штор. Широке поширення талреп отримав у суднобудуванні.Як правило, всі елементи конструкцій взаємозамінні по талрепах однакових типорозмірів.Талрепи виготовляються із сталі напівспокійної і спокійної плавки та покриваються цинком гальванічним методом . Застосування сталі, як конструкційного елементу, забезпечує стійкість талрепів до корозії в будь-яких погодних умовах. Середній термін служби талрепів залежить від умов експлуатації і може досягати 15 років.З метою недопущення руйнування талрепів необхідно стежити за перевантаженнями. Для цього необхідно регулювати натяг канатів або тросів. У разі надлишкового навантаження і деформації талрепа, необхідно послабити натяг і замінити деформовані частини.При виборі талрепа обов’язково потрібно враховувати робоче навантаження і розривне зусилля.Талрепи не можна використовувати при динамічних навантаженнях, наприклад, при підйомі вантажу.Перед використанням талрепів необхідно переконатися у відсутності зносу і деформації гвинтових елементів і корпусу, а також перевірити відсутність на елементах талрепа борозен, задирок і тріщин.__________________________________________________________________________Талреп (крюк-крюк) представляет крепежный элемент с помощью которого обеспечивается натяжение стальных канатов, тросов и кабелей для фиксации различных конструкций. Талрепы относятся к такелажному оборудованию.Как правило талрепы изготавливаются в следующих модификациях: кольцо-крюк крюк-крюк кольцо-кольцо вилка-вилкаТалреп (крюк-крюк) состоит из корпуса и двух винтов с нанесенной резьбой противоположного направления. Данные винты вкручиваются в основание (корпус), в котором имеются соответствующие резьбовые отверстия. Концы винтов имеют форму крюка для крепления различных канатов и тросов.Натяжение канатов и тросов обеспечивается вращением винтов, которые сдвигаются к центру.Талреп (крюк-крюк) широко применяется в строительных работах (здания, мосты) для фиксации различных конструкций: мачты, металлоконструкции, опоры различного типа. Также такелаж применяется для крепления габаритных грузов при обеспечении их перевозки морским путем, в открытых железнодорожных платформах и т.д. При обеспечении перевозки крайне важно обеспечить нужное натяжение стальных канатов, используемых для крепления транспортируемых грузов. Кроме этого талреп используют для решения мелких бытовых задач: натяжение струн для гардин или штор. Широкое распространение талреп получил в судостроении.Как правило, все элементы конструкций взаимозаменяемые по талрепам одинаковых типоразмеров.Талрепы изготавливаются из стали полуспокойной и спокойной плавки и покрываются цинком гальваническим методом. Применение стали в качестве конструкционного элемента обеспечивает устойчивость талрепов к коррозии в любых погодных условиях. Средний срок службы талрепов зависит от условий эксплуатации и может достигать 15 лет.С целью недопущения разрушения талрепов необходимо следить за перегрузками. Для этого необходимо регулировать натяжение канатов или тросов. В случае избыточной нагрузки и деформации талрепа, необходимо ослабить натяжение и заменить деформированные части.При выборе талрепа обязательно нужно учитывать рабочую нагрузку и разрывное усилие.Талрепы нельзя использовать при динамических нагрузках, например при подъеме груза.Перед использованием талрепов необходимо убедиться в отсутствии износа и деформации винтовых элементов и корпуса, а также проверить отсутствие на элементах талрепа борозд, заусенцев и трещин.